ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Removal of benzene from indoor air by Dracaena sanderiana: Effect of wax and stomata

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2555 Atmospheric Environment Volume 57, 2012, Pages 317-321
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-02-24 12:10:36

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-12-20 11:53:28