ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Botanical biofilter for indoor toluene removal and reduction of carbon dioxide emission under low light intensity by using mixed C3 and CAM plants

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2561 Journal of Cleaner Production Volume 194, 2018, Pages 94-100
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-02-24 13:21:52

แก้ไขล่าสุดโดย : -