ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพยากรณ์ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์โดยใช้ส่วนชดเชยความเสี่ยงที่มาจากความแปรปรวน

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพยากรณ์ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์โดยใช้ส่วนชดเชยความเสี่ยงที่มาจากความแปรปรวน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การพยากรณ์ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์โดยใช้ส่วนชดเชยความเสี่ยงที่มาจากความแปรปรวน
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร

TAG

การพยากรณ์ผลตอบแทน, ความแปรปรวน, ตลาดหลักทรัพย์

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-03-13 07:07:39

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-03-13 19:15:14