ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาสูตรสำเร็จอิลิซิเตอร์ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตและชักนำความต้านทานต่อโรครากปมของเมล่อน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พืชศาสตร์และเทคโนโลยี

TAG

melon

KEYWORD

melon

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-05-23 11:55:19

แก้ไขล่าสุดโดย : -