ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาสายอากาศแบ่งส่วนที่มีสัญญาณแทรกสอดระหว่างลำคลื่นต่ำ

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรคมนาคม

TAG

Low Inter-Beam Interference, Sector Antenna, สายอากาศแบ่งส่วน

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-06-12 15:06:03

แก้ไขล่าสุดโดย : -