ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยหินและโยเกิร์ตเสริมใยอาหารจากเปลือกกล้วยหิน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2562 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2562 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:เงินงบประมาณแผ่นดิน
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยหินและโยเกิร์ตเสริมใยอาหารจากเปลือกกล้วยหิน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Banana Vinegar production from Kluai-Hin (Musa BBB Group) and yogurt supplement with dietary fiber Kluai-Hin (Musa BBB Group)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. อัจฉรา ธรรมรัตน์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนาhttp://https://rdo.psu.ac...

TAG

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2562-06-20 11:14:10

แก้ไขล่าสุดโดย : Angkana Madtatawee 2562-06-20 11:14:43