ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

-

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
วารสารนเรศวรพะเยาhttp://https://www.tci-th...

TAG

KEYWORD

ผลงานอื่นๆ

-
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-30 18:16:01

แก้ไขล่าสุดโดย : -