ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเตรียมใยอาหารจากกากมะพร้าวและการใช้เป็นสารเสริมใยอาหารในโดนัท

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมใยอาหารจากกากมะพร้าวและการใช้เป็นสารเสริมใยอาหารในโดนัท
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Preparation of Dietary Fiber from Coconut Residue for the Use as Dietary Fiber Enrichment in Doughnut
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อ.ดร. สิริมา ชินสาร
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-01 11:06:55

แก้ไขล่าสุดโดย : -