ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Kinetics study of quality of Mee-Krob during storage and development of a shelf life model

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2562 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Kinetics study of quality of Mee-Krob during storage and development of a shelf life model
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Kinetics study of quality of Mee-Krob during storage and development of a shelf life model
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อ.ดร. ศนิ จิระสถิตย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-01 11:17:16

แก้ไขล่าสุดโดย : -