ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตน้ำหมึกผงจากหมึกกล้วย Loligo spp.) และการใช้เป็นส่วนผสมของอาหารเพื่อสุขภาพ

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตน้ำหมึกผงจากหมึกกล้วย Loligo spp.) และการใช้เป็นส่วนผสมของอาหารเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Production of ink powder from squid (Loligo spp.) and Its application as ingredient for functional foods "
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อ.ดร. อโนชา สุขสมบูรณ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-01 05:13:39

แก้ไขล่าสุดโดย : -