ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลของอุณหภูมิไอน้ำร้อนยวดยิ่งต่อคุณภาพของปลากะตักอบแห้ง

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของอุณหภูมิไอน้ำร้อนยวดยิ่งต่อคุณภาพของปลากะตักอบแห้ง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of superheated steam temperature on quality of dried anchovy
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อ.ดร. สิริมา ชินสาร
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-01 05:13:39

แก้ไขล่าสุดโดย : -