ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Calcium acetate-induced reduction of cadmium accumulation in Oryza sativa: Expression of auto-inhibited calcium-ATPase and cadmium transporters

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2562 Plant Biology
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พืชศาสตร์และเทคโนโลยี

TAG

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-13 10:40:06

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-09-14 11:02:14