ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Application of Pseudomonas putida TISTR152 Immobilized on Plant Leaves for Benzene Adsorption

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2559 Clean-Soil, Air, Water
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

TAG

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-13 10:40:07

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-09-14 10:56:39