ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Trimethylamine removal by plant capsule of Sansevieria kirkii in combination with Bacillus cereus EN1.

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2560 Environmental Science and Pollution Research
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

TAG

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-13 10:40:07

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-09-14 11:47:21