ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Characterization of the bacteriocin-like Substance from Lactococcus lactis subsp. lactis WX153 Against Swine Pathogen Streptococcus suis

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-13 10:40:08

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-08-14 20:36:01