ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Screening and identification of lactic acid bacteria producing antimicrobial compounds from pig gastrointestinal tracts

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2551 KMITL Science and Technology Journal
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-13 10:40:08

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-09-14 13:20:48