ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การจำลอง X-ray power spectra ของกาแล็กซี่ NGC 7314 โดยใช้การแทรกสอดจากหลายแหล่งกำเนิด

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์

TAG

multiple source components, NGC 7314, X-ray power spectra

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-08-13 15:27:46

แก้ไขล่าสุดโดย : -