ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

อิทธิพลของโปรตีนต่อคุณสมบัติทางกลและการต้านทานน้ำของโฟมแป้งมันสำปะหลัง

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2554 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-14 19:40:19

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-09-14 12:36:30