ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พืชบำบัดเบนซีนโดยใช้แสงจากหลอดไฟแอลอีดี

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ
ชื่อนักวิจัยร่วม : ประไพ ธุระกิจ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-09-20 20:11:40

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-08-29 12:17:08