ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตสารยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในกุ้งโดยเชื้อ Bacillus sp. BK9 จากวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-09-23 11:20:30

แก้ไขล่าสุดโดย : -