ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียแลคติกย่อยแป้งและคัดเลือกเชื้อที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลส และกรดแลคติกสูง

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-09-23 11:23:04

แก้ไขล่าสุดโดย : -