ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การตัดสินใจปลูกปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่นาข้าวของเกษตรกร อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การตัดสินใจปลูกปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่นาข้าวของเกษตรกร อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Farmer’s Decision on Paddy Field under Oil Palm Plantation in Krasaesin District, Songkhla Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
https://tdc.thailis.or.th/tdc//index.phphttp://https://tdc.thaili...

TAG

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-02 18:07:32

แก้ไขล่าสุดโดย : -