ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

แนวคิดการประเมินต้นทุน การผลิตยางพาราไทย

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2558 วารสารวิทยาการจัดการ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
https://tdc.thailis.or.th/tdc//index.phphttp://https://tdc.thaili...

TAG

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-02 18:59:34

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-03-25 19:06:22