ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษา เพื่อการอ่านบทความภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษา เพื่อการอ่านบทความภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Language Learning Strategies for Reading English Articles Employed by Graduate Students
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ วณิภา ทับเที่ยง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
https://tdc.thailis.or.th/tdc//index.phphttp://https://tdc.thaili...

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-04 17:30:12

แก้ไขล่าสุดโดย : -