ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาพยาบาลด้วยระบบทางไกลกับมาตรฐานคุณวุฒิ การศึกษาบัณฑิตพยาบาล

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาพยาบาลด้วยระบบทางไกลกับมาตรฐานคุณวุฒิ การศึกษาบัณฑิตพยาบาล
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Distance Learning System of Nursing Education and Thai Qualification for Higher Education (TQF: HEd)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ วณิภา ทับเที่ยง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
https://tdc.thailis.or.th/tdc//index.phphttp://https://tdc.thaili...

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-04 17:31:24

แก้ไขล่าสุดโดย : -