ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนางGracilaria spp.) ของเกษตรกรในตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนางGracilaria spp.) ของเกษตรกรในตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : -
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร. พลากร บุญใส
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
https://www.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal/article/view/82196?fbclid=IwAR0qdXX1PI7kTUpT0_0XoY2z50KV3ZsmAkoyYmkIfA3MWbxMRG_aGjp7U1Ehttp://https://www.tci-th...

TAG

การวิเคราะห์สวอท สภาพแวดล้อม สาหร่ายผมนาง

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-04 17:35:02

แก้ไขล่าสุดโดย : -