ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การจัดการปัญหาจากการผลิตยาง แผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสงขลา

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การจัดการปัญหาจากการผลิตยาง แผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสงขลา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Problem solving in Ribbed Smoke Sheet (RSS) production by environmentally friendly rubber fund cooperatives in Songkhla province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
https://tdc.thailis.or.th/tdc//index.phphttp://https://tdc.thaili...

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-27 11:32:39

แก้ไขล่าสุดโดย : -