ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ความน่าจะเป็นการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ จากน้ำมันปาล์มสกัดเย็น อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ความน่าจะเป็นการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ จากน้ำมันปาล์มสกัดเย็น อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Purchasing Decision Probabilityon Health Products Made from Cold-Pressed Palm Oil in Hat Yai District, Songkhla Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
https://tdc.thailis.or.th/tdc//index.phphttp://https://tdc.thaili...

TAG

สินค้าเพื่อสุขภาพ

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-27 11:41:22

แก้ไขล่าสุดโดย : -