ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลางโดยใช้แบบจำลองซัพพอร์ตเวกเตอร์ แมชีนแบบเหมาะสม: กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลางโดยใช้แบบจำลองซัพพอร์ตเวกเตอร์ แมชีนแบบเหมาะสม: กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Mid-Term Electric Load Forecasting Using Optimal Support Vector Machine: Case Study of Phayao Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. จงลักษณ์ พาหะซา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

TAG

มหาวิทยาลัยพะเยา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมศาสตร์

KEYWORD

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-10-30 17:04:00

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-12-06 11:05:44