ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ระบบการจัดการเพื่อลดปริมาณการผลิตแก๊สเรือนกระจกภายในชุมชนท้องถิ่น

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:-
  • ชื่อผลงานวิจัย : ระบบการจัดการเพื่อลดปริมาณการผลิตแก๊สเรือนกระจกภายในชุมชนท้องถิ่น
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The management system to reduce greenhouse gas production within local communities
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. จักรพงษ์ จำรูญ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล

TAG

มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-10-30 17:16:10

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-12-11 09:13:43