ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ระบบการจัดการเพื่อลดปริมาณการผลิตแก๊สเรือนกระจกภายในชุมชนท้องถิ่น

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล

TAG

มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-10-30 17:16:10

แก้ไขล่าสุดโดย : -