ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Antimicrobial substances from the rare actinomycete Nonomuraea rhodomycinica NR4-ASC07(T)

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2019 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-11-25 06:53:02

แก้ไขล่าสุดโดย : -