ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Formulation and Evaluation of Antifungal Shampoo Containing Modified Coconut Oil for Tinea Capitis Treatment

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
Pharmaceutical and Biomedical Materials and Technologyhttp://www.scientific.com

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-11-29 14:11:41

แก้ไขล่าสุดโดย : -