ค้นหานักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ในประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูประวัติ และผลงานวิจัย ของแต่ละท่านได้ที่นี่

นางสาว กรีพร

-
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

นางสาว การะเกตุ

-
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

นางสาว เกื้อกอบ

-
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

นางสาว คงศรี

-
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

นางสาว จันทรมงคล

-
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

นางสาว เจินเทินบุญ

-
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

นางสาว แจ่มสุวรรณ

-
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

นางสาว ฉลองกลาง

-
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

นางสาว ช่างหิน

-
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

นางสาว ชูตระกูล

-
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

นางสาว ตันจ้อย

-
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

นางสาว นันทวงศ์

-
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

ติดต่อเรา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

02 333 3943

โทรสาร

02 333 3700 ต่อ 4056

อีเมล

stdb@most.go.th