นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. เนติ วระนุช

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. เนติ วระนุช
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Neti Waranuch
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าศูนย์วิจัยเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-961880
  • อีเมล : netiw@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อินทรีย์เคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การยกระดับคุณภาพความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอางและเสริมอาหารในระดับคลินิก 2563 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 โครงการการประเมินประสิทธิภาพในการรักษาโรคสะเก็ดเงินของครีมผสมสารสกัดกัญชา 2563 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 โครงการการพัฒนาสูตรตำรับและผลิตผลิตภัณฑ์ครีมทามือต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดฟ้าทะลายโจ 2563 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 โครงการการยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอางและเสริมอาหารในระดับคลินิก 2563 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 โครงการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารสกัดกัญชาตามมาตรฐานสากล (ISO 17025:2017) 2563 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 โครงการพัฒนาสารสกัดจากกัญชาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยา กิจกรรมย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาสำหรับใช้แก้ปวดในรูปแบบการบริหารยาใต้ลิ้น 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและสากล โครงการย่อย การทดสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 โครงการนำร่องทดสอบสรออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยที่สามารถพัฒนาไปเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ภายใต้โครงการเวชนคร (Medicopolis) 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเหงือกปลาหมอ 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
10 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางเชิงพาณิชย์ โครงการย่อย : โครงการพัฒนาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อเป็นอาหารเสริมและเครื่องสำอาง กิจกรรม : การทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกของตำรับครีมนวดที่ผสมสารสกัดขิง พริกไทย และดีปลี (ตรีกฏก) 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางเชิงพาณิชย์ โครงการย่อย : โครงการพัฒนาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารเสริมและเครื่องสำอาง กิจกรรม : การปรับปรุงคุณภาพสารสกัดยางพาราเพื่อลดการเจริญของเชื้อจุลอนทรีย์และการดูดความชื้น 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
12 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่อสำอางเชิงพาณิชย์ โครงการย่อย : โครงการพัฒนาสารสกัดจากเหงือกปลาหมอ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่อสำอาง กิจกรรม : การพัฒนาสารสกัดเหลือกปลาหมอเพื่อใช้สำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 เครื่องสำอางลดริ้วรอยจากสารสกัดใบชาในอนุภาคระดับไมโครเมตร 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออแกนิคจากสารสกัดรำข้าวและน้ำมันรำข้าว 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
15 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง: กลุ่มที่ 19 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
16 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบกฤษณาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 โปรแกรมวิจัยร่วมด้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย เรื่องการพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวผสมสารสกัดรากสามสิบในอนุภาคนาโน 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากใบกฤษณาเพื่อผู้สูงอายุ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 โครงการย่อย 5 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของสารสกัดว่านมหาเมฆ : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 โปรแกรมวิจัยร่วมด้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 ระบบนำส่งยารูปแบบอนุภาคของไคโตซาน สำหรับการนำส่งวัคซีนไข้สมองอับเสบ เจ อี ทางปากและจมูก 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 การเพิ่มความคงตัวและควบคุมการปลดปล่อยวิตามินเอ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 (ชุดโครงการ)การศึกษาพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพในธุรกิจสปา -โครงการบริหารงานวิจัย 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 (ชุดโครงการ)การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -การพัฒนาตำรับครีมนวดที่ผสมสารสกัดจากขิงพริกไทยและดีปลี 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 (ชุดโครงการ)การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -ฤทธิ์ยับยั้งแอนโตรเจน ของสารสกัดจากพืชตระกูลขิง 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 การตรวจสอบและพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นสาเก 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 การพัฒนาครีมบำรุงและสบู่เหลวต้านแบคทีเรียจากสารสกัดชาอัสสัม 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสารสกัดโปรตีนจากรังไหม 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดผลหม่อน 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกลิ่นดอกกล้วยไม้ช้างกระ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 ระบบนำส่งยารูปแบบอนุภาคของไคโตซาน สำหรับการนำส่งวัคซีนไข้สมองอักเสบ เจ อี ทางปากและจมูก ปีที่ 2 และ 3 (โครงการ 3 ปี) 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 โครงการการศึกษาพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพในธุรกิจสปา 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผสมสารสกัดจากขมิ้นและผลของผลิตภัณฑ์ต่อคุณสมบัติของผิวหนัง 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 การทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจของอาสาสมัครในผลิตภัณฑ์แป้งอัดแข็งที่มีส่วนผสมของโปรตีนสกัดจากรังไหม 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแอนโดรเจนและพิษวิทยาระยะสั้นของสารสกัดจากกวาวเครือขาวเมื่อใช้ในรูปแบบยาทาเฉพาะที่ 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นภาพร แข่งขัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2 เนาวรัตน์ กองคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3 วิสิทธิ์ มนทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 มิกิ กัณณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 สุกิจ ทองแบน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 กรกันยา ประทุมยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 อนันต์ อธิพรชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 อุทัยวรรณ ศิริอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/02/2550 ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2531 ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538 ปริญญาโท Faculty of Science เภสัชกรรม / PHARMACEUTIC UNIVERSITY OF MICHIGAN
2540 ปริญญาเอก Faculty of Pharmacy เภสัชกรรม / PHARMACEUTIC UNIVERSITY OF MICHIGAN

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-02-28 01:53:54

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2562-02-10 15:00:32