นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ กัญจน์ชญา จันทรังษี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ กัญจน์ชญา จันทรังษี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Lecturer Kanchaya Chantarangsee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ผู้ช่วยสอน
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/03/2549 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2545 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2548 ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์ นวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2557-02-25 11:30:55

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:02:05