นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Busabong Funjang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักเอกสารสนเทศ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
08/08/2548 ปัจจุบัน บริหารธุรกิจ นักเอกสารสนเทศ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2500 ปริญญาตรี บริหารการศึกษา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2500 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สร้างโดย : koonann thawan 2556-02-04 11:15:15

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:07:10