นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ศ.ดร. วีระพล จันทร์ดียิ่ง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ศ.ดร. วีระพล จันทร์ดียิ่ง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Prof.Dr. Verapol Chandeying
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์ : 0-7428-7053
  • อีเมล : verapol.c@psu.ac.th
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
20/05/2524 30/09/2556 คณะแพทยศาสตร์‎ มอ. ศาสตราจารย์‎
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก - - แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข‎

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โรมรุ่ง วังนุราช 2556-04-22 00:49:45

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:01:35