นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Payungsak Tantiphaipunwong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
  • อีเมล : Payungsak.t@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันกระเทียมชนิดแคปซูลจากกระเทียมที่ปลูกในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 ผลของกระบวนการหุงต้มต่อปริมาณของสารประกอบฟีนอลลิกรวม อนุพันธุ์ของวิตามินอีและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในข้าวแดงและผลของข้าวแดงที่สุกแล้วต่อสภาวะเครียดออกซีเดชั่นในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 ผลของข้าวแดงมันปูและข้าวนิลต่อการลดภาวะแทรกซ้อนในหนูทดลองเบาหวาน 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 ผลของสารสกัดแอนโทไซยานินจากข้าวแดงมันปูและข้าวก่ำต่อการดักจับอนุมูลอิสระ การยับยั้งการเจริญเติบโตและการแตกหักของดีเอ็นเอในเซลล์มะเร็งปากมดลูกมนุษย์ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 Enhanced detectability in proteome studies 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Preliminary biomarkers derived from proteomic analysis: the optimized preparation of normal and lung cancer urine samples 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Different techniques for urinary protein analysis of normal and lung cancer patients 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 จักรกฤษณ์ จูห้อง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 คมชาญ พรหมปลัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 คณาพจน์ เพ็งเกตุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 กษวรรณ กลัดประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 ภูริชญา วีระศิริรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 นงนุช ล่วงพ้น อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/10/2554 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2544 ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2549 ปริญญาเอก แพทย์ศาสตร์ ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2555-12-20 16:51:10

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-08-20 14:05:05