นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Payungsak Tantiphaipunwong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
  • อีเมล : Payungsak.t@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันกระเทียมชนิดแคปซูลจากกระเทียมที่ปลูกในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 ผลของกระบวนการหุงต้มต่อปริมาณของสารประกอบฟีนอลลิกรวม อนุพันธุ์ของวิตามินอีและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในข้าวแดงและผลของข้าวแดงที่สุกแล้วต่อสภาวะเครียดออกซีเดชั่นในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 ผลของข้าวแดงมันปูและข้าวนิลต่อการลดภาวะแทรกซ้อนในหนูทดลองเบาหวาน 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 ผลของสารสกัดแอนโทไซยานินจากข้าวแดงมันปูและข้าวก่ำต่อการดักจับอนุมูลอิสระ การยับยั้งการเจริญเติบโตและการแตกหักของดีเอ็นเอในเซลล์มะเร็งปากมดลูกมนุษย์ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 Enhanced detectability in proteome studies 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 - 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Different techniques for urinary protein analysis of normal and lung cancer patients 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปริญญา เลิศสินไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 พิทักษ์ สูตรอนันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ทรงกลด สารภูษิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 จิตติมา เจริญพานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 กล่าวขวัญ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ณัฐพร แปงใจดี ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 อภิชาติ สินธุบัว รศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ชนิพร ปวนอินตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/10/2554 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2544 ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2549 ปริญญาเอก แพทย์ศาสตร์ ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2555-12-20 16:51:10

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-08-20 14:05:05