นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ชลธิดา เทพหินลัพ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ชลธิดา เทพหินลัพ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Chonthida Thephinlap
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
  • อีเมล : t.chonthida@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Anti_Oxidant Properties and Anti-Hemolytic activity of Psidium guajava, Pandanous odorus and Rhinacanthus nasutus 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 ความสามารถในการลดระดับน้ำตาลกลูโคส ลดระดับไขมัน และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดข้าวแดงและข้าวดำในหนูทดลองที่เปนเบาหวาน 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 ความสามารถในการลดระดับน้ำตาลกลูโคส ลดระดับไขมัน และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดข้าวแดงและข้าวดำในหนูทดลองที่เป็นเบาหวาน 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 ความสามารถในการลดระดับน้ำตาลกลูโคสลดระดับไขมันและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดข้าวแดงและข้าวดำในหนูทดลองที่เป็นเบาหวาน 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 ฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งเต๎านมชนิดรุกราน 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 ผลของข้าวแดงมันปูและข้าวนิลต่อการลดภาวะแทรกซ้อนในหนูทดลองเบาหวาน 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 ผลของเคอร์คูมินต่อความเป็นพิษของรูปแบบแฮปโตโกลบินในธาลัสซีเมียที่เกี่ยวข้องกับภาวะเบาหวาน 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 ผลของสารสกัดแอนโทไซยานินจากข้าวแดงมันปูและข้าวก่ำต่อการดักจับอนุมูลอิสระ การยับยั้งการเจริญเติบโตและการแตกหักของดีเอ็นเอในเซลล์มะเร็งปากมดลูกมนุษย์ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 ความสามารถในการลดระดับน้ าตาลกลูโคส ลดระดับไขมัน และต้านอนุมูลอิสระของ สารสกัดข้าวแดงและข้าวด าในหนูทดลองที่เป็นเบาหวาน 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 การสะสมของรอยโรคดีเอ็นเอที่ได้จาก lipid peroxidation ในเหล็กตับเมาส์ธาลัสซีเมียที่บรรทุกเกินพิกัด: เปรียบเทียบกับระดับในเซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Reversal of Cardiac Iron Loading and Dysfunction in Thalassemic Mice by Curcuminoids 2552 งานวิจัยที่กำลังทำ
12 Chelation of Chemical Iron, Non-Transferrin Bound Iron and Intracellular Iron by Curcuminoids 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Efficacy of Curcuminoids in Alleviation of Iron overload and Lipid Peroxidation in Thalassemic Mice 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Increased urinary 1, N6-ethenodeoxyadenosine and 3, N4-ethenodeoxycytidine excretion in thalassemia patients: Markers for lipid peroxidation-induced DNA damage 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Effect of Curcuminoids on Iron Overload in Thalassemic Mice 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Effect of green tea on iron status and oxidative stress in iron-loaded rats 2550 งานวิจัยที่กำลังทำ
17 Curcumin contributes to in vitro removal of non-transferrin bound iron by deferiprone and desferrioxamine in thalassemic plasma 2550 งานวิจัยที่กำลังทำ
18 Epigallocatechin-3-gallate and epicathechin-3-gallate from green tea decrease plasma nontransferrin bound iron and erythrocyte oxidative stress 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 Heart Rate Variability in -thalassemia Mice 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Epigallocatechin-3-gallate and epicatechin-3-gallate from green tea decrease plasma non-transferrin bound iron and erythrocyte oxidative stress 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 IRON-CHELATING AND FREE-RADICAL SCAVENGING ACTIVITIES OF MICROWAVE-PROCESSED GREEN TEA IN IRON OVERLOAD 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 REDUCTION OF OXIDATIVE STRESS IN IRON-INDUCED RED BLOOD CELLS AND RATS BY GREEN TEA FROM ROYAL PROJECT FOUNDATION 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 INVESTIGATION OF IRON-CHELATING PROPERTY IN GREEN TEA FROM ROYAL PROJECT FOUNDATION 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 In vitro Chelation of Non-transferrin Bound Iron in Thalassemic Serum by Catechin and Catechin Derivatives in Green Tea Extract 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 “ การขับไลซีนออกนอกร่างกายในหลอดทดลองขับเซรั่มธาลัสซีเอซีสโดยสารสกัดจากชาเขียว” 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 การตรวจสอบการตกตะกอน DEFERIPRONE ของ VITRO DEFERIPRONE IRON (NTBI) ในซีรั่มธาลัสซีเมีย 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 “ การตรวจสอบคุณสมบัติของแร่ธาตุเหล็กในชาเขียวจากมูลนิธิโครงการพระราชดำริ” 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 “ ประสิทธิภาพของเคอร์คูมินในการกำจัดกรดของแร่เหล็กที่ไม่ผ่านการแปรรูปในเซรั่มธาลัสซีเมีย” 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
29 “ เหล็กและการปฏิสัมพันธ์กับ CURCUMIN รอบนอกที่ไม่ผ่านการแปรรูป” 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปริญญา เลิศสินไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 พิทักษ์ สูตรอนันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ทรงกลด สารภูษิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 จิตติมา เจริญพานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 กล่าวขวัญ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 อุทัยวรรณ อุทัยพัฒน์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 นงคราญ ลำจวน นักวิจัย ชำนาญการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 จีรัง ว่องตระกูล นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/11/2552 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2544 ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547 ปริญญาโท แพทยศาสตร์ ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2551 ปริญญาเอก แพทยศาสตร์ ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2555-12-20 17:04:41

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-25 09:53:55