นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ เกษม เชตะวัน

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรินพร กลั่นกลิ่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 สวามินี ธีระวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 จงกลณี จงอร่ามเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 กำธร พุทธิขจร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 สุธาสินี ญาณภักดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ศศิธร วงศ์เรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 อุบลวรรณ อุโพธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 กฤตลักษณ์ ปะสะกวี นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : มทร. กาฬสินธุ์ 2559-08-18 09:39:08

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:03:19