นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. แสงเดือน พรมแก้วงาม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. แสงเดือน พรมแก้วงาม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Sangduen Phomkaewngam
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
การพยาบาลผู้ใหญ่ฯ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ทยุตา อินทร์แก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ดร. สมศักดิ์ โทจำปา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 พันทิพย์ จอมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สุทธิลักษณ์ จันทะวัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ภัทรภร สฤษชสมบัติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 ศรัญญา จุฬารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 เลอลักษณ์ มหิพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 พัชริดา แสงแดง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 ปัทมา รักเกื้อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 เสาวนีย์ สังข์แก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2559-12-19 22:50:57

แก้ไขล่าสุดโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2559-12-19 22:50:57