นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. แสงเดือน พรมแก้วงาม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. แสงเดือน พรมแก้วงาม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Sangduen Phomkaewngam
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
การพยาบาลผู้ใหญ่ฯ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พันทิพย์ จอมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 สุทธิลักษณ์ จันทะวัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ภัทรภร สฤษชสมบัติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 ศรัญญา จุฬารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 เลอลักษณ์ มหิพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 พัชริดา แสงแดง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 ปัทมา รักเกื้อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 เสาวนีย์ สังข์แก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 ณัฏจิรา วินิจฉัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10 ณิชารีย์ ใจคำวัง รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโลโนยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2559-12-19 22:50:57

แก้ไขล่าสุดโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2559-12-19 22:50:57