นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว สุทธิลักษณ์ จันทะวัง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว สุทธิลักษณ์ จันทะวัง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Suttiluk Junthawang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กิ่งแก้ว สำรวยรื่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 ทยุตา อินทร์แก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 สมศักดิ์ โทจำปา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 พันทิพย์ จอมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 แสงเดือน พรมแก้วงาม อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ภัทรภร สฤษชสมบัติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 ศรัญญา จุฬารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8 เลอลักษณ์ มหิพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 พัชริดา แสงแดง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 ปัทมา รักเกื้อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2559-12-19 23:32:54

แก้ไขล่าสุดโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2559-12-19 23:32:54