นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ บุญลดา คุณาเวชกิจ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ บุญลดา คุณาเวชกิจ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Boonlada Kunavetchacij
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2545 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2550 ปริญญาโท การจัดการ การจัการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2560-03-13 09:24:21

แก้ไขล่าสุดโดย : Namthip Wongpratheep 2560-03-18 20:15:02