นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. ทิพย์ภาพร บัวเลิง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. ทิพย์ภาพร บัวเลิง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Lecturer Tippaporn Bualeong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-964655
  • อีเมล : tippapornb@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายภาพบำบัด
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ทรงยศ อนุชาปรีดา อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 อุทัยวรรณ อุทัยพัฒน์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 นงคราญ ลำจวน นักวิจัย ชำนาญการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 จีรัง ว่องตระกูล นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ดวงนภา กันธมาลา นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 จิรประภา วิภาษา นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ทิพวรรณ แก้วมณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 04:12:25

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-11-13 15:11:04