นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. มธุรส ชัยหาญ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. มธุรส ชัยหาญ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Mathurose Chaiharn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ??????????????????????????????????? ???????????????????????? PGPR ???????????????????????????????????? : ????????????????? 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวไร่ โดยการใช้จุลินทรีย์กลุ่ม PGPR ควบคู่กับวิธีทางกายภาพโดยการฉายรังสี : การทดสอบระดับแปลง 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การควบคุมทางชีวภาพจากแอคติโนมัยซีสที่แยกได้จากบริเวณรากพืช ในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคใบไหม้ ในข้าวสายพันธุ์เศรษฐกิจของไทย 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การผลิตโพลิแซคคาไรด์ Nigeran จากซีรัมของน้ำยางพาราสดด้วยเชื้อราปนเปื้อนจากแผ่นยางดิบ 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 สกว.-59-011 การประยุกต์ใช้ซีรัมน้ำยางพาราให้เกิดประโยชน์ทางด้านการแพทย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การควบคุมทางชีวภาพของ แบคทีเรียบริเวณรากพืชในการยับยั้งโรคขอบใบแห้งในข้าวสายพันธุ์เศรษฐกิจของไทย : การทดสอบสภาพเรือนทดลอง 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การควบคุมทางชีวภาพของ แบคทีเรียบริเวณรากพืชในการยับยั้งโรคขอบใบแห้งในข้าวสายพันธุ์เศรษฐกิจของไทย 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 Solid-state cultivation of Bacillus thuringiensis R 176 with shrimp shells and rice straw as a substrate for chitinase production 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียบริเวณรากพืชในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคใบไหม้ ในข้าวสายพันธุ์เศรษกิจของไทย 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
12/06/2545 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2500 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2500 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2541 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : koonann thawan 2556-01-06 14:33:45

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:00:20