นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย ดร. ศรันยู เรือนจันทร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย ดร. ศรันยู เรือนจันทร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Saranyu R
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 05:16:58

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:35:59