นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร อุรีพร เล็กกัต

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร อุรีพร เล็กกัต
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Ureporn Leggat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์
  • โทรศัพท์ : 074-287561
  • อีเมล : ureporn.l@psu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาทันตแพทยศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ผลของสารทูเทอร์เชียรีบิวทิวอะมิโนเอททิล เมทาคริเลตและโซเดียมฟลูออไรด์ต่อรูพรุนและการปลดปล่อยฟลูออไรด์ของฐานฟันปลอมอะคริลิก 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การผลิตโปรตีนลูกผสมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางชีวภาพของกลาสไอโอโนเมอร์เพื่อใช้ในการแพทย์และทันตกรรม 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 คุณสมบัติทางชีวภาพของเรซินมอร์ดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่ปรับปรุงสูตรใหม่ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การตรวจสอบการได้รับโปรตีนลูกผสม TCTP และการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน เมื่อได้รับภยันตราย 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การนำโปรตีนลูกผสมของยีนกุ้งและไคโตซานมาพัฒนาวัสดุทางทันตกรรม 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 ผลของกรดแทนนิคและกรดแทนนิคผสมฟลูออไรด์ต่อเชื้อ Streptococcus mutans 2553 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 ประสิทธิภาพของการนำส่งยีนของอนุภาคนาโน chitosanที่เชื่อมต่อกับ epidermal growth factor 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การปลดปล่อยโปรตีนของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของไคโตซานที่มีมวลโมเลกุลต่างกัน 2547 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 การแสดงออกของยีน epidermal growth factor ของมนุษย์ใน epithelial cell line : เปรียบเทียบการนำยีนเข้าสู่เซลล์ 2 เทคนิค 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 Bone morphogenetic protein family ที่มีการแสดงออกในกระดูกมนุษย์ชนิด intramembranous และ endochondral. 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 ผลของไคโตซานต่อการคงอยู่ของฟลูออไรด์ในช่องปาก 2545 งานวิจัยที่กำลังทำ
12 การผลิต Epidermal growth factor. 2543 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สัญญา เรืองสิทธิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 วิไลรัตน์ วรภมร อาจารย์ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 พิศักดิ์ องค์ศิริมงคล รองคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 ปิยะณัฐ สง่างาม อาจารย์ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 พรทิพย์ วิบูลย์ศิริวงศ์ อาจารย์ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 พันฤทธิ์ ทองมาเอง อาจารย์ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 วสุพล สอดศุข อาจารย์ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 ฐานันด์ วิภาดาเกษม อาจารย์ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 วิไล อริยะวุฒิกูล อาจารย์ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 พรรษกร แสงแก้ว อาจารย์ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28/04/2531 ปัจจุบัน คณะทันตแพทยศาสตร์‎ มอ. รองศาสตราจารย์‎
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก - อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เพียงพศ สุกแดง 2556-01-06 16:59:12

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:20:04