นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ กานต์จนาภา สถิรชวาล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ กานต์จนาภา สถิรชวาล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : - kanchanapa sathirachawan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
  • โทรศัพท์ : 053-916829
  • อีเมล : kanchanpa.sat@mfu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เครื่องสำอาง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศนิพร จันทร์บุรี Miss. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 จิรศิต อินทร Mr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 นภัตสร ดิษฐาวุฒิกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 มธุกร สายนาคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ธรรมนูญ รุ่งสังข์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 อังคนา วิชิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ลภัสรดา มุ่งหมาย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ทินกร เถียรสูงเนิน อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 สริตา สังข์ทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2560-11-20 20:56:35

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2561-07-19 10:49:06