นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. สรณะ สมโน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. สรณะ สมโน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Sarana Sommano
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-944040
  • อีเมล : sarana.s@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาพืชสวน
เรื่องที่สนใจ
Phytochemistry Bioactive compounds Plant biochemistry
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Development of Novel Technologies for High Value added Products from Garlic cv. Thai 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 Subcellular extraction and enzyme characterisation of polyphenol oxidase and peroxidase in Cinnamon myrtle 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 การประดิษฐ์เครื่องไมโครเวฟร่วมกับได้น้ำต้นแบบสำหรับผลิตกระเทียมดำประหยัดพลังงาน 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การผลิตกระเทียมดำด้วยการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับไอน้ำ 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การพัฒนาเทคนิคการอบแห้งผลมะแขว่นด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟประหยัดพลังงาน 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การพัฒนาน้ำมันกะเพราไทยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การพัฒนาระบบจัดการสายโซ่ความเย็นอัจฉริยะเพื่อยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวสะระแหน่ตัดสด (Mentha spicata) และผักอื่น ๆ กรณีศึกษาในธุรกิจอาหารเวียดนามจัดส่ง 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดกระเทียมดำในหนูขาว 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 ส่งเสริมตลาดเกษตรสุขภาพดีวิถีล้านนา 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันจากเส้นใยอาหารของเปลือกผลไม้เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
11 สีย้อมผ้าธรรมชาติเฉดสีเหลืองใหม่จากผลพุดจีน 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 ผลของปัจจัยการผลิตบางประการต่อการสังเคราะห์สารเมทาบอไลท์ทุติยภูมิในสะระแหน่ญี่ปุ่น (Metha arvensis) 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การวิเคราะห์หาสารสำคัญและฤทธิ์การต่อต้านอนุมูลอิสระของดอกไม้ไทยกินได้บางชนิด 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 การใช้สารสกัดชาโปนินจากหมี่เหม็น (Litsea glutinosa) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 Physiological and Biochemical Changes During Heat Stress Induced Browning of Detached Backhousia myrtifolia (Cinnamon Myrtle) 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Postharvest quality changes of spearmint (menthe spicata) 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Influences of Post-Harvesting of Essential Oil from Zanthoxylum limonella Alston 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 Phytochemical screening and ethobotanical record of some medicinal plants found in Huai Hong Krai royal development study centre, 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 Chemical composition and comparison of genetic variation of commonly available Thai garlic used as food supplement. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Extraction of Active Polyphenol Oxidase and Peroxidase from a Plant Rich in Phenolics 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 Fabrication and characteristics of phase control microwave power for jasmine volatile oil extraction. 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 Free and Glycosldically bound Arama Compounds in Thai Mangoes and Their Products 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 APS2014 symposium Vietnam 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 Physiological and Biochemical Changes During Heat Stress Induced Browning of Detached Backhousia myrtifolia (Cinnamon Myrtle) Tissues 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากดอกพุดซ้อน 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานจากเชื้อโปรไบโอติก 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 ส่งเสริมการผลิตน้ำมันงาผลิตภัณฑ์งาและการปลูกงาที่ถูกสุขลักษณะ แก่ SMEs กลุ่ม เคหกิจและเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยใช้ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นฐาน ฝึกอบรม 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 คลัสเตอร์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 การพัฒนากระบวนการผลิตขนมลอดช่องน้ำกะทิกึ่งแปรรูป 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 การพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันกระเทียมประหยัดพลังงานด้วยคลื่นไมโครเวฟ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากมูลหนอนไหมอีรี่ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 การพัฒนากระบวนการการสกัดน้ำมันกระเทียมประหยัดพลังงานด้วยคลื่นไมโครเวฟ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 Fabrication and Characteristics of Phase Control Microwave Power for Jasmine Essential Oil Extraction 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 New sources of dietary fibre from peel of Thai native mango cultivar 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 Effect of Food Processing on Bioactive Compounds In Sabu Thomas et al. 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 Extraction of active polyphenol oxidase and peroxidase from a plant rich in phenolics and chlorophylls 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
37 Extraction of active polyphenol oxidase and peroxidase from plant rich in Phenolics: Backhousia myrtifolia ISHS 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
38 Genmaicha ผลิตภัณฑ์ชาเชียวรสชาติข้าวก่ำหอม ม.ช. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
39 Development of microwave heating system for essential oil extraction technology 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
40 BIOACTIVE COMPOUNDS FROM Gardenia jasminoides 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
41 Screening for Antioxidant Activity, Phenolic Content, and Flavonoids from Australian Native Food Plants 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
42 The impact of thermal processing on bioactive compounds in Australian native food products (bush tomato and Kakadu plum), 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
43 การพัฒนาแบบจำลองการวิเคราะห์เชิงคุณภาพอย่างครอบคลุมสำหรับการจัดการระบบการปลูกและสิ่งแวดล้อมสำหรับการกระจายสินค้าผลไม้เขตร้อน 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
44 การวิจัยและพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องระเหยสารภายใต้ระบบสุญญากาศและเครื่องอบแห้งด้วยพลังงานไมโครเวฟสำหรับการอบแห้งและสกัดสารจากพืชสมุนไพรบนที่สูง 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
45 สารสกัดสีจากต้นพุดจีน (Gardenia florida L.) สีย้อมธรรมชาติเฉดสีเหลืองใหม่สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
46 Screening for antioxidant activity, phenolic content and flavonoids from Australian Native food plants 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
47 Polyphenol oxidase and peroxidase in Backhousia myrtifolia Part I: Enzyme extraction and partial purification 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
48 Polyphenol oxidase and peroxidase in Backhousia myrtifolia Part II: Subcellular extraction and enzyme characterisation 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
49 Postharvest browning of Backhousia myrtifolia (cinnamon myrtle) cut flowers and foliage 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
50 Extraction of Jasmin essential oil by Microwave disfussion and gravity 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
51 Infection by Alternaria alternata causing discoloration in Backhousia myrtifolia. 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
52 Food safety and standard of Australian native plants. 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
53 Correlation Between Browning Index and Browning Parameters During the Senescence of Longan Peel. 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
54 Alternaria alternata is a pathogen causing leaf and flower discolouration in Backhousia myrtifolia. 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
55 Measurement of Ascorbic acid in Australian native plants. 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
56 The impact of thermal processing on bioactive compounds in Australian native food products (bush tomato and Kakadu plum). 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
57 Deterioration model for the assessment of decay and senescence of longan fruit. 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
58 Effects of post harvest handling, storage and processing on functional ingredients in native food plants. 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อารยา บุญศักดิ์ Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 กฤษณชัย คลอดเพ็ง Mr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 สุกัลยา ภู่ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 อภิรดี อุทัยรัตนกิจ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 กมลเนตร ศรีธิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 สลิตษา จริยานุกูล นักวิชาการฟาร์มโคเนื้อ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2547 ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550 ปริญญาโท Agricultural Science Agricultural Science University of Queensland Australia , Australia
2554 ปริญญาเอก Agricultural Science Agricultural Science University of Queensland Australia , Australia

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-01-24 20:10:32

แก้ไขล่าสุดโดย : -