นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ศศิธร วงศ์เรือง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ศศิธร วงศ์เรือง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Sasitorn Wongroung
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • โทรศัพท์ : 053-948258
  • อีเมล : sasitorn.w@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาวิศวกรรมอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่สนใจ
Microbiology Plant Biotechnology Plant physiological modifications using DNA -Technology Application of chitin and chitosan in Agro-Industry Microbial strain improvement using Biotechnology
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Control of antracnose in sweet pepper using plant extracts 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การตรวจสอบยีนเครื่องหมายในแตง 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 control of banana anthracnose pathogen using antagonistic microorganisms 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 effect of antagonistic bacteria on cellulase and pectinase acticity in banana 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Effect of antagonistic bacteria on cellulase and pectinase nactivity in banana 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Evaluation of antagonistic bacteria inhibitory to Colletotrichum musae on banana 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 control of antracnose pathogen and induction of defense responses of banana by antagonistic yeast 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 ผลของส้มป่อยและสาบเสือต่อการเจริญของเชื้อรา 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 สาเกจากข้าวหลวงสันป่าตอง 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 ผลการเคลือบผิวด้วยสารชีวภาพต่อคุณภาพหลังเก็บเกี่ยวของพริกหวาน 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 chitosan film 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 GREENHELL (EN FERVERT) 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 in vitro propagation of Plant 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 Micropropagation of Houttuynia cordata 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การขยายพันธุ์พลูคาวด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การศึกษาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการบันทึกเวลาเรียน ของนักศึกษาที่เรียนวิชาศึกษาทั่วไปในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 Effect of soap pod and tobacco on inhibition of Colletotrichum capsici. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 In vitro propagation of ceylon spinach 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 Extracts Influence Colletotrichum capsici and Fusarium oxysporum 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 in vitro propagation of Bracella rebra 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 Inhibition effect of Sapsau and Plukao on Collectotrichum sp.and Fusarium sp. 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 Ability of Endophytic Fungi from Rubber for Inhibition of Phytophthora sp. 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 Effect of plant extracts on Collectotrichum capsici 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 oreoresin 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 ผลการเคลือบผิวด้วยไคโตซานต่อการเกิดโรคแอนแทรกโนส โรคเหี่ยวเหลือง และคุณภาพของผลผลิตระยะหลังการเก็บเกี่ยวของพริกหวาน 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 ผลการเคลือบผิวด้วยไคโตซานต่อการเกิดโรคแอนแทรกโนส โรคเหี่ยวเหลือง และคุณภาพผลผลิตระยะหลังการเก็บเกี่ยวของพริกหวาน 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 โตซานต่อกิจกรรมของเอนไซม์ chitosanase และ b1,3 -glucanase ในพริก 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 ผลของสารสกัดจากผักปลังต่อการเจริญเติบโตของ Lactobacillus acidophilus. 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
29 การใช้ประโยชน์จากเชื้อราเอนโดไฟท์ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเม็ดสบู่ดำโดยใช้เอนไซม์ไลเปสตรึงรูป 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 การเผยแพร่ความรู้ทางอุตสาหกรรมเกษตรประจำเดือน 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
32 การศึกษาองค์ประกอบของผักปลัง (Basella rubra Linn.) และความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
33 สภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงข้าวพันธุ์หลวงสันป่าตอง. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
34 ความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟท์จากยางพาราในการยับยั้งเชื้อรา Phytophthrora sp. 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 ความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟท์จากยางพาราในการยับยั้งเชื้อรา Phytophthrora sp. (โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา) 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 การปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวให้มีคุณค่าทางอาหาร และมีสมบัติที่เหมาะสมในการแปรรูป(ปีที่2) 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
37 การปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวให้มีคุณค่าทางอาหาร และมีสมบัติที่เหมาะสมในการแปรรูป(ปีที่1) 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
38 การพัฒนาโยเกิร์ตเพื่อสุขภาพโดยการเติมสารแดกซ์แตรนที่มีคุณสมบัติเป็นสาร antitumor และการศึกษาการผลิตแดกซ์แตรนโดยใช้วัตถุดิบทดแทนในประเทศด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
39 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างชุดตรวจสอบ Salmonella spp. 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
40 การศึกษาเอนไซม์ย่อยสลายลิกนินจากจุลินทรีย์ที่ทนด่างเพื่อใช้ในการฟอกสีเยื่อกระดาษและการบำบัดของเสีย (ปีที่ 3) 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
41 การประยุกต์ใช้แอนติฟริชโปรตีนเพื่อเป็น cryoprotectant ในการเก็บรักษาสิ่งมีชีวิตแบบเยือกแข็ง 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วสันต์ ภาคลักษณ์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 คงศักดิ์ บุญยะประณัย นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 จันทิรา วงศ์เณร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 ไพฑูรย์ มกกงไผ่ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ชุติมา แก้วพิบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 นันทิยา พนมจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 Stefan Sylla อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2528 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2534 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Microbiology มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2543 ปริญญาเอก Agricultural Botany Agricultural Botany The University of Reading

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-01-30 11:52:49

แก้ไขล่าสุดโดย : -